Livet i gamle dage var markant anderledes end livet i vore dage. Både hvis man levede i byen, og hvis man levede på landet. Men ikke mindst på landet var forholdene markant anderledes.

Hvis man tilhørte gårdmandslaget, havde man en tilværelse med en meget høj grad af selvforsyning, og hørte man til de lavere klasser som indsiddere og husmænd, var livet endnu hårdere. Og dem uden jord måtte klare sig for meget få midler. Endda så få, at det kan forekomme rigtig svært for os moderne mennesker at forestille sig.

Håndværkerne tilhørte alle forskellige håndværkerlav, hvor det blev fastlagt, hvor mange af en bestemt slags håndværker, der måtte være i et område. Alt var styret og kontrolleret inden for næringslivet på en måde, der er meget forskellig fra i dag.

Kun lidt blev købt ude

Havde man en gård, var man ansvarlig for en husstand, der omfattede ikke bare familien i flere generationer, men også flere karle og piger. Man fremstillede stort set alt selv: fra alle levnedsmidler og tøj, til redskaber og byggematerialer. Kun meget lidt blev købe ude, så turene til købstaden var sjældne, og handlen i nogen grad præget af bytteøkonomi, så gårdmanden for eksempel byttede æg væk for kolonialvarer, som ikke kunne produceres på gården derhjemme.

Pengeøkonomi var der ikke meget af, og det betød, at vi havde at gøre med meget stillestående samfund, hvor ændringerne skete langsomt. Det ændrede sig imidlertid voldsomt, da den industrielle revolution for alvor slog igennem i 1800-tallet. Inden for få årtier blev det ikke længere rentabelt at fremstille for eksempel tøj selv, og dyrkning af hør til fremstilling af tøjfibre ophørte og blev afløst af andre landbrugsafgrøder, som kunne sælges i stedet for at blive brugt hjemme på gården. Dermed ændrede hele det økonomiske system sig voldsomt.

Udviklingen gjorde også, at der ikke længere var brug for så mange hænder ude på gårdene, og da der nu skød fabrikker op i byerne, begyndte den store folkevandring fra land til by, som har præget samfundet helt op til i dag.

Hele denne udvikling er sket på reelt set få årtier, og der er næppe en periode hvor tingene har ændret sig mere, end i lige præcis denne, hvor industrien for alvor ændrede alt.