Danmark har til alle tider været defineret af, at vi har handlet. Både med hinanden, men også med folk uden for landets grænser. Det gør vi også i dag. Faktisk er eksport og handel en af de mekanismer, der holder det danske samfund i live.

Arbejder man som eksportmand eller -kvinde, og har man ofte travlt, så kan det være godt med en pause. Og så kan man jo for eksempel besøge Maria Casino, som er et online casino, hvor man lige kan nappe nogle runder, mens man holder pause.

Besøg grænselandet

Vil man have et indblik i, hvordan handel allerede tidligt har fungeret i Danmark, kan man besøge nogle af museerne i grænselandet. Museerne i Sønderjylland har fokus på dette område, og hvis man slår et smut syd for grænsen, kan man for eksempel besøge Hedeby-museet nær Schleswig, hvor der er fokus på alle disse forhold, der har med handel mellem folkeslagene og befolkningsgrupperne at gøre.

Handel har gennem alle tider været noget, som man har belagt med skat fra øvrighedens side. Når vi i dag betaler moms på alle de varer vi køber, er det ikke en ny opfindelse. Tidligere blev det bare opkrævet på en anden måde. Men det har alle dage været populært at belægge handel med skatter og afgifter, fordi man derved beskattede folks forbrug. Det var en skat, som i modsætning til det, man tidligere kaldte en kopskat, blev opfattet som rimeligt retfærdig. En kopskat var en skat pr. person, som man skulle betale så at sige blot for at være til, mens en skat på handel var defineret af, at der rent faktisk var nogen aktivitet at belægge med skatter og afgifter.

Skatter og afgifter på handel kunne opkræves på forskellig vis. Det kunne være i form af en del af de forskellige partier af varer, men også på omsætningen af penge, sådan at der blev klippet lidt af sølvmønterne, som så gik i kongens lommer i stedet for i borgernes og var med til at dække de udgifter, der var forbundet med at drive landets regering og myndigheder.

Et land har altid haft brug for midler til at drive de fælles ting, og skatter og afgifter på handel er én af måderne at skaffe disse på.