Helsingør har flere museer, som på forskellig vis berører det særlige indsatsfelt som byen var kendt for, nemlig Øresundstolden. Denne var en vigtig del af den danske økonomi i fra omkring 1430 til 1857, da den blev afskaffet.

En stat har til alle tider skullet skaffe sig indtægter, og Øresundstolden var en måde at gøre det på, hvor man dels beskattede udenlandske skibe, men også havde en skat, der var afhængig af det aktivitetsniveau, som der var i samfundet. Det var også en skat, der på en måde tog sociale hensyn, da den blandt andet beskattede luksusgoder, der i 1600-1700-tallet begyndte at blive importeret i store mængder. Især fra det fjerne Østen.

Museet for søfart

I Helsingør kan man blandt andet besøge Museet for søfart, som har til huse i et fantastisk byggeri placeret foran Kronborg Slot. Netop dette slot var i sin tid hjemsted for opkrævning af Øresundstolden. Det lå strategisk fint til formålet; lige ved vandet, og ved den snævre indsejling til Øresund. Det kunne faktisk næsten ikke ligge bedre.

Det byggeri, som Museet for søfart holder til i, er udformet som et stort skib, som ligger i en tørdok. Det hele er bygget ned i undergrunden, sådan at byggeriet ikke dominerer de historiske omgivelser ved det smukke Kronborg Slot alt for meget. Samtidig spiller stilen på det maritime tema, som hele museets virke drejer sig om.

Museet er berømt ikke alene i Danmark. Det blev således i 2014 sat på den liste, som det kendte amerikanske dagblad New York Times hvert år udarbejder over steder, som man som turist kan anbefales at besøge.

Der er andre museer og steder at se i Helsingør, hvor man kan blive klogere på byens historie som center for opkrævning af told og skat til den danske stat. Eller rettere, som det i hvert fald var i starten: til den danske konge, så han kunne opretholde sin regering, samt bevare hoffets levevis.

Kronborg er i sig selv et besøg værd i den henseende. Her får man et indblik i de kongelige sale og gemakker, og kan danne sig en forestilling om, hvordan livet har været på slottet gennem århundrederne.

Vil man helt tæt på fortidens vigtige skatteopkrævning, så kan man også besøge Skibsklarergården, hvor netop Øresundstolden er temaet, og hvor man får et godt indblik i, hvordan denne vigtige told har været en livsbetingelse for en by som Helsingør. Øresundstolden var så vigtig for byen, at den på et tidspunkt lå som nummer tre på listen over de største byer i Danmark, efter København og Malmø.