Næsten enhver købstad i Danmark har et by- eller egnsmuseum, hvor man kan studere livet i det lokalsamfund, som museet ligger i.

Det er altid en stor oplevelse at besøge et sådant lokalt museum, hvis man besøger en by og har et par timer til overs. Her får man et unikt indblik i det særlige for det aktuelle område, og ofte er museerne indrettet med et særligt tema, som er karakteristisk for området.

Fra maskiner til tøj

På museet i Skanderborg kan man for eksempel følge historien om den gamle maskinforretning og fabrikationsvirksomhed i byen, Blom, og gennem lang tid også en særudstilling om sønnen derfra, Holger Blom, der blev en berømt modedesigner i København og havde kunder i samfundets højeste kredse, herunder kongehuset.

Den berømte modedesigner Holger Blom blev kendt og parodieret flere gange i film, blandt andet i ‘Kispus’, som var den første danske farvefilm, der kom på lærredet. Årsagen var naturligvis hans særegne karakter, som man også får et indblik i på udstillingen.

De mange egnsmuseer landet rundt sætter således fokus på kendte personer og virksomheder i deres område, og er med til at tegne et billede af det danske samfund gennem tiderne, med deres forskellige befolkningslag, karaktertyper, myndigheder og øvrigheder, som alle prægede de små, lokale samfund.

Sønderjyske specialiteter

Andre steder i landet er det konflikterne mellem forskellige befolkningsgrupper, besættelsesmagter m.v., der sætter dagsordenen. Det gælder således på det store museum på Sønderborg Slot på Als. Her er hovedsigtet med museet at give et overblik over den sønderjyske historie. Der sættes ikke mindst fokus på kampen mellem dansk og tysk i grænselandet, hvor tingene har været præget af udviklingen gennem historien. Ikke mindst historien efter 1848 – og senere 1864, da Sønderjylland blev tysk – fylder meget. Man får således et rigtig godt indblik i den kamp, som dansksindede måtte kæmpe hver dag efter 1864, da de tyske myndigheder gjorde mere og mere for at fjerne alt dansk sindelag fra landsdelen.

Museet på Sønderborg Slot giver på den måde et godt indblik i, hvordan det er at leve under en myndighed, man ikke føler er ens egen. Noget mange sønderjyder måtte betale for med deres liv, da de blev indkaldt til 1. verdenskrig på tysk side. Mange sønderjyske ungersvende måtte trække i tysk uniform og møde en fjende, som de i virkeligheden slet ikke så som en fjende, men som en allieret. Alt dette bliver man klogere på, hvis man drager en tur til museet på Sønderborg Slot.